روزگار نا خوش تنها بازار دوقلوی سیرجان

به گزارش اکوتو ، بازار سیرجان تنها بازار دو قلوی استان کرمان است که به ثبت آثار ملی و میراث فرهنگی رسیده است که دارای قدمت ۲۰۰ ساله و مربوط به دوران قاجار است و در آن زمان توسط مردم احداث شد که با توجه به مشکلات فراوان امروز مسئولان هم پاسخگوی مشکلات آن نیستند. […]