شهر پنهان در دل سلطانیه شناسایی می شود

به گزارش اکوتو ، شهر سلطانیه به‌عنوان پایتخت بزرگترین امپراطوری جهان در فاصله سال‌های ۷۰۲ تا ۷۱۲ ه. ق به دستور سلطان محمد خدابنده (اولجاتیو) در زمینی بالغ‌بر ۱۰۰ هزار هكتار با ظرفیت جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر به‌عنوان پایتخت امپراطوری ایلخانی احداث شد.  با ایجاد پایتخت ایلخانی در سلطانیه بناهای باشكوه و بی نظیری در […]