فرانسه ایران را از لیست کشورهای ناامن حذف کرد

به گزارش اکوتو ، به نقل از ایسنا ، دولت فرانسه، ایران را از حالت “هشدار” برای سفر اتباع خود، خارج کرد. وزارت خارجه فرانسه از سال ۲۰۰۶ پس از کاهش روابط اقتصادی دولت‌اش با ایران، نام ایران را در فهرست کشورهای ناامن قرار داد و به اتباع‌اش “پرهیز” از سفر غیرضروری به ایران را […]