شهرضا به عنوان شهر سفال ایران معرفی می‌شود

گروه گردشگری و میراث فرهنگی اکوتو ؛ محمدعلی جعفری عصر امروز در جلسه شورای اسلامی شهرستان که با هدف بررسی برنامه‌های فرهنگی شهرستان و روستاها از دیدگاه اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان تشکیل شد، اظهار داشت: متأسفانه با وجود اجرای طرح هادی در روستاها طی سال‌های گذشته، آبادی روستاهای شهرستان هنوز عملیاتی نشده و در […]