سزار فرشته نجات تراکتوری ها

به گزارش گروه ورزش وسرگرمی اکوتو ،در شرایطی که تراکتورسازی در این فصل از موهبت به ثمر رساندن گل در نیمه دوم بی بهره بود و به نظر می رسید با گلی که خالدی به ثمر رسانده یک گام دیگر به شکست دیگر در کارنامه تراکتورسازی باقی مانده، این آگوستو سزار بود که با کنترلی […]