تاسیس اولین بانک خارجی درکیش طی هفته آینده

به گزارش گروه منطقه آزاد اکوتو ٫ علی جیرفتی در خصوص تاثیر توافقات در جذب سرمایه گذاران خارجی بیان داشت: برای صحبت در خصوص تاثیر توافقات در جذب سرمایه گذاری خارجی کمی زود است؛ اما ورود سرمایه گذاران به بخش های مختلف اقتصادی افزایش یافته است. وی افزود: مذاکرات خوبی در دوماه گذشته و بعد از […]