احداث سرزمین گردشگری بانوان مسلمان در قشم

به گزارش اکوتو ، مسعودکرباسچی پیش ازظهر پنجشنبه در همایش سرزمین دوستداران قشم و بررسی راهکارهای رونق گردشگری قشم بیان داشت: کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه گذاری های فراوانی در حوزه گردشگری کرده اند اما آنچه به آن توجه نشده گردشگری بانوان مسلمان است. از این رو با جذب سرمایه گذار و فراهم کردن بسترهای […]