افزایش اشعه ماورای بنفش در اطراف دریاچه ارومیه

به گزارش اکوتو ، چندسالی است که حال خراب دریاچه ارومیه که به سرعت به سوی نابودی پیش می‌رود، برای همگان محرز شده و حتی از سال گذشته و با تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، اقدامات جدی برای احیای آن کلید خورده است، اما درنهایت تمام هشداری که طی سال‌های اخیر در این زمینه […]