سالم سازی دریا، مهترین هدف ستاد ساماندهی سواحل

به گزارش اکوتو ، علی ملازاده در سفرش به رامسر در غرب استان مازندارن افزود: دستگاه های اجرای باید توجه ویژه به شهرستان های ساحلی شمال کشور داشته باشند.وی بیان داشت: امکانات و زیر ساخت های محدود برای جمعیت شهرستان ها پاسخگوی نیاز خیل عظیم گردشگران نیست و برای ساماندهی درست این فرصت باید برنامه […]