رکورد تاریخ مصرف برق ایران بیستم تیرماه شکسته شد

به گزارش اکوتو ، در نخستین ماه تابستان، دو نوع پیک مصرف برق در طی شبانه روز داشتیم. یکی پیک روزانه که بین ساعات ۱۱ تا ۱۶ به ثبت می رسید و دیگری پیک شبانه که بین ساعات ۱۹ تا ۲۳ ثبت می شد.در این ماه، رکورد تاریخ مصرف برق ایران با ثبت مصرف ۵۰ […]