بانک‌های ایران باید اطلاعات حساب مشتریان را به سازمان مالیاتی بدهند

اکوتو – با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، بانک‌های ایرانی موظف شده‌اند که اطلاعات مشتریان خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند. با اصلاح ماده ۱۶۹ این قانون بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، در کنار شماری از نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده‌اند که […]