برداشت از حساب مشتریان برای بانک ها مجاز شد

به گزارش اکوتو ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دستورالعملی ۱۰ ماده ای نحوه اجرای طرح کارت اعتباری در در دستگاه های اجرایی را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط، راسا از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. همچنین طبق […]