پارک ملی ساریگل (شاه جهان)+تصاویر

گروه چند رسانه ای  اکوتو ؛این پارک که در شمال شرقی اسفراین در استان خراسان شمالیه، گونه های مختلف جانوری و گیاهی رو در خودش داره به طوری که اون رو به یکی از مناطق شاخص گردشگری نه تنها در استان بلکه در کشور تبدیل کرده.