بازدید تمامی کودکان و نوجوانان از موزه های تاریخ طبیعی رایگان اعلام شد

به گزارش اکوتو ، در پی نشست های برنامه ریزی برای برپایی هفته ی ملی کودک، معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در نامه ای به مدیران کل این نهاد در استان ها، بر فراهم آوردن امکان بازدید رایگان کودکان و دانش آموزان از موزه ی تاریخ طبیعی استان ها تاکید […]