زیبایی های زندگی روستایی +تصاویر

گروه چند رسانه ای اکوتو ؛زیبایی های زندگی روستایی روستای فارسیان قانچی از توابع بخش چشمه ساران شهرستان آزاد شهردر ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی آزادشهر و ۹۰ کیلومتری شهر گرگان واقع شده است.