اینجا اروپا نیست ، “ایران” است + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ تصاویری زیبا که در نگاه اول شهرهای اروپایی را تداعی می کنند ولی این تصاویر متعلق به ایران عزیزمان می باشد.