زنانی از ترکمن صحرا + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ ترکمن‌های ایران یکی از اقوام ترک‌تبار ایران هستند که عمدتاً در بخش‌هایی از خراسان و در کناره های شرقی دریای خزر شامل بخش‌های شمالی و شرقی استان گلستان موسوم به ترکمن‌صحرا سکونت دارند. آنان به زبان ترکمنی سخن می‌گویند و بیشترشان مسلمان و پیرو مذهب حنفی هستند. تركمن‌صحرا سرزمين سنت‌هاست، […]