پایتخت چقدر در برابر زلزله آماده است؟

میزان آمادگی تهران برای مدیریت زلزله‌ای در مقیاس ۶٫۵ ریشتر درشرایطی زیر ۱۰درصد اعلام شده که می‌توان مهم‌ترین چالش پایتخت کشور را با وجود قرارگیری روی گسل‌های مختلف، توان پیشگیری و قدرت مدیریت بحران دانست. این درحالی است که نبود مدیریت واحد شهری، پراکندگی اختیارات و وظایف، کمبود اعتبارات و آماده نبودن دستگاه‌های متولی ازجمله […]