اشتغال ناقص و بیکاری جوانان

به گزارش اکوتو ، در اولین روزهای سرد زمستان که کارگران نقش موتور حرکتی برای پیشرفت اقتصاد کشور را دارند، دولت همچنان درگیر وعده‌های آینده و افق رؤیایی رفع تحریم‌ها است، بی‌آنکه آمارهای بیکاری و هزینه تأمین معیشت آنها را نگران کند و معلوم نیست که با پیشنهاد جدید دولت در برنامه ششم برایش کار […]