بسته پیشنهادی دولت برای تحریک تقاضا

به گزارش اکوتو ، دولت در اقدامی بسته خروج از رکود را ارائه کرده و این در حالیست که رکود فعلی اقتصاد ایران به بدترین شکل ممکن یعنی رکود تورمی می باشد و خروج از این وضعیت نیازمند تدبیر بوده و معادلات پیچیده ای را نیازمند می باشد زیرا این نوع از رکود از دو […]