۲۲ اقدام برای مقابله با «ال‌ نینو» در ایران/ ال‌ نینو چیست؟

به گزارش اکوتو ، در پی صدور نامه چیت‌چیان وزیر نیرو برای مقابله با زمستان سخت ۹۴؛ مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور درباره آمادگی‌ها در این باره به تسنیم عنوان کرد: پس از صدور نامه وزیر نیرو درباره هشدار در زمینه بروز «ال‌نینوی» مراتب لازم برای آمادگی‌ها به استانها و […]