مسیری رویایی در یکی از پارک های چین+تصاویر

به گزارش اکوتو ، آنچه که این پارک چینی را رویایی و زیبا می کند، حشرات شب تاب زیادی است که در آن زیست می کنند و به طور طبیعی شبها می درخشند.این پارک در شهر “ووهان “چین قرار دارد و بیش از ۱۰۰۰۰ کرم شب تاب در آن زندگی می کنند.