جاذبه‌های گردشگری در سایه بی‌اطلاعی مردم کمرنگ می‌شوند

صنعت گردشگری در جهان طی دهه های اخیر توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته‌اند وضعیت خود را بهبود ببخشند و از مشکلاتی مانند بیکاری و کمبود درآمد ارزی بکاهند. با این وجود، فناوری اطلاعات گردشگری در ایران بسیار بی‌برنامه عمل کرده و نتوانسته چرخ خود را در این مدار […]