سفر به مرتفع ترین روستای اروپا + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ رافال نیکز، عکاس لهستانی با دوچرخه به روستایی در گرجستان سفر کرده، که مرتفع ترین روستای دارای سکنه اروپا به شمار می رود. این روستا حدود ۷ هزار و ۱۹۰ فوت بالاتر از سطح دریا قرار دارد.