پیام انجمن بین المللی حقوق حیوانات به مناسبت روز جهانی حیوانات بی خانمان

اکوتو – از ۲۳ سال پیش، سومین شنبه از ماه آگوست توسط انجمن بین‌المللی حقوق حیوانات (International Society For Animal Rights) روز جهانی حیوانات بی‌خانمان نام‌گذاری شده است. هدف از این روز، توجه ویژه به وضعیت غم‌انگیز میلیون‌ها حیوان بی‌سرپرست در سراسر جهان است. آگاهی‌بخشی پیرامون ضرورت کنترل جمعیت حیوانات آواره و بی‌پناه، از طریق […]