تلخ و شیرین در زندگی روزمره + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ تصاویر ثبت شده از موضوعات تلخ و شیرین در زندگی روزمره و محیط پیرامون حاوی پیام های جالب و پند آموز است.