خدمه هواپیما و رقص و آواز حین پرواز !

شرکت هواپیمایی جت ایرویز هند که مهمترین خط هوایی دولتی در هند است، ۵ تَن از خدمه خود را به دلیل این که به یک خواننده بالیوود اجازه دادند از سیستم اعلام در پروزا هواپیما برای اجرای کنسرت درحضور مسافران استفاده کند، از کار بیکار کرد. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، جت ایرویز در بیانیه […]