پشت پرده دو دستگی هواداران چیست؟ تونیچی واژه ای که در کلام هوادار فهیم تراکتور جایی ندارد، چه مخالف چه موافق …

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ دیروز مطلبی در خروجی یکی از سایتهای خبری قرار گرفت که چندان به مذاق خیل عظیم هواداران پرشور آذربایجان خوش نیامد. مطلبی که در آن از عبارت ” تونیچی ” برای هواداران متعصبی که به تونی علاقه داشته و در مقابل تغییرات کادرفنی تیم مقاومت نشان می دهند، استفاده شد. […]

دو دستگی شدید در آستانه بازی سرنوشت ساز؛چرا برخی هواداران و سایتهای استانی پشت تونی را خالی می کنند؟

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ این روز ها دو دستگی شدیدی بین هواداران و رسانه های حامی تیم تراکتورسازی ایجاد شده است. دو راهی به نام ماندن یا رفتن تونی. عده ای متعصبانه به حمایت تونی می پردازند و برخی ضعفهای وی را نادیده گرفته و کورکورانه نسبت به تغییر کادرفنی مقاومت نشان می دهند. […]