دستگیری مدیران فیس بوک در برزیل

واتس آپ یک برنامه گپ آنلاین است که در مالکیت فیس بوک است و پلیس برزیل بر اساس حکم دادگاه خواستار دسترسی به برخی اطلاعات کاربران آن بوده است، اما مدیران فیس بوک با این درخواست موافقت نکرده اند. فرد دستگیر شده که دیه گو دزوران نام دارد متهم است که اجازه نداده پلیس به […]