ویژگی‌های مکتب پزشکی پارسی (طب ایرانی)

به گزارش اکوتو ، ناصر رضایی پور درباره تفاوت‌های بنیادین طب ایرانی و گیاه درمانی نوین اظهار داشت: برای آنکه رویکردی موفق به هر مکتب طبی و از جمله «مکتب» پزشکی پارسی داشته باشیم و بتوانیم از آنها برای کاهش درد و رنج بشر بهره ببریم لازم است در آغاز، ویژگی‌های بنیادین این مکاتب را […]