تاثیرات مستقیم و غیرمستفیم سیاست‌ها و برنامه‌ها در گردشگری

به گزارش اکوتو ، علی اصغر شالبافیان، مشاور سابق قوانین و مقررات معاونت گردشگری و عضو هیات علمی دانشگاه گردشگری سمنان آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری که به تازگی اصلاح و ابلاغ شده است را تشریح کرد و گفت: این آیین نامه چند فصل دارد که یكی از مهمترین آنها بند […]