اقتصاد ایران چه اندازه به خروج از رکود امید دارد؟

به گزارش اکوتو ،  نرخ رشد صنعتی منفی ۱۳٫۱ درصدی برای فصل تابستان و از آن مهمتر افزایش نرخ بیکای جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال به عدد ۲۹ درصد نشان می‌دهد هم در رکود قرار داریم و هم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تعدیل نیرو یا حداقل استخدام نیروی جدید بسیار وخیم است. آمارهای رسمی تایید […]