درد و دل‌های اجاره‌نشین‌ها

خانه در ایران گران است.آن‌قدر گران که مدت‌هاست خانه‌دار شدن برای قشر متوسط و ضعیف رؤیایی دور از دسترس به شمار می‌رود. رؤیایی آن‌قدر دور که برنامه‌ریزی بلندمدت ۲۰ و یا حتی ۳۰ ساله می‌طلبد تا بتوان به یک‌خانه ۴۰ یا ۵۰ متری در روزهای بازنشستگی رسید.در این میان وضعیت اجاره مسکن هم بهتر از […]