مردمان شهری که قرار بود ایرانی باشند + تصاویر

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ؛ آیین دو هزار سالگی شهر «دربند» (از شهرهای جداشده از ایران در دوره قاجار) در جمهوری داغستان روسیه روز شنبه با حضور مقام‌های روسیه و مسئولان محلی، سفیران کشورهای مختلف و ایرانشناسان برگزار شد.