هفته فرهنگی هند در ایران + تصاویر

گروه گردشگری اکوتو ؛ مراسم هفته فرهنگی هند عصر امروز دوشنبه با حضور دی .پی .سریواستاوا سفیر هند در ایران وابراهیم رحیم پور معاون آسیا واقیانوسیه وزارت امورخارجه در کاخ نیاوران برگزار شد.