بخشی از زیبایی های کویر مرنجاب جنجالی + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ این روزها صحبت از کویر مرنجاب در مجامع گردشگری بسیار زیاد است چرا که محدودیت هایی برای حضور گردشگران در این کویر ایجاد شده است و مسئولین مصرانه بر محدودیت های ایجاد شده تاکید می کنند. البته این محدودیت در پی سو استفاده هایی از نبود نظارت در این منطقه […]