قطع درختان دانشگاه ارومیه به چه قیمتی؟

به گزارش اکوتو ،چند روز پیش رییس دانشگاه ارومیه از احداث یک باغ بوتانیک در پردیس دانشگاهی این مجموعه در داخل شهر ارومیه و در خیابان شهید بهشتی خبر داد.رحیم حب نقی گفته بود به منظور احیا مجدد گونه‌های گیاهی موجود در دانشگاه و ایجاد منظره دلنواز باغ بوتانیک یا‌‌ همان موزه زنده گیاهی در […]