دامان مهربان تالاب انزلی میزبان پرندگان مهاجر

به گزارش اکوتو ، از واپسین روزهای تابستان تالاب انزلی خود را برای پذیرایی از میهمانان رنگین بال زیبایش آماده می کند و گوش به زنگ آوای دلنشین آنها می ماند. خوتکاهای پرسفید پیش قراولان این سفر هستند و از پس آنها اردکهای سرسبز، سرسیاه و سرحنایی، فیلوش، آنقوت، تنجه، گیلار، انواع غازهای خاکستری و […]