جولان مافیای دادزن ها در ترمینال جنوب پایتخت

به گزارش اکوتو ، سید هادی کسایی زاده: ساعت ۱۹ روز دوشنبه دوم آبان ماه ۱۳۹۴؛ یکی از خیابانهای اطراف ترمینال جنوب تهران؛ هنوز لامپ فروشگاه ها روشن است. برخی هم در حال بستن مغازه هستند. مسافران تک‌تک یا دسته دسته از ترمینال خارج یا وارد می شوند. جلوی در اصلی ترمینال دستفروش ها یکه‌تازی […]