آب و هوای امروز تمامی استان ها

به گزارش اکوتو ، احد وظیفه درباره وضعیت جاده های کشور اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی امروز سامانه بارشی فعال از نیمه غربی وارد کشور شده و طی سه روز آینده غالب مناطق کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی در ادامه با بیان این مطلب که این سامانه از اواسط روز […]