برنامه های شهرداری ایلام برای حل معضل ترافیک

به گزارش اکوتو ، شاید گفتن از ترافیک در شهر ۲۰۰ هزار نفری ایلام به عنوان مرکز استان سخت باشد، ولی حاصل بی توجهی ها در ایجاد زیرساختهای شهری در سالهای گذشته، امروز ترافیک را در شهر حکم فرما کرده است.امروز ترافیک فقط به خیابانهای ۲۲ بهمن و سعدی و … شهر ایلام خلاصه نمی […]