تراکتور چگونه گل می زند و چطور گل می خورد؟

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ بعد از تعطیلات ۲۰ روزه لیگ که به خاطر بازی های تیم ملی اعمال شد تراکتور چهره واقعی تیمش را به هواداران نشان داد. یاران اولیویرا  قبل از وقفه ۲۰ روزه لیگ، در بازی های خودشان خیلی سخت گل می زدند و البته به سختی هم گل می خوردند. در […]