قطار ترانزیتی راه ابریشم وارد تهران شد

به گزارش اکوتو ، این قطار ۱۴ روز پیش با ۳۲ کانتینر حامل کالاهای تجاری از ایستگاه راه آهن شهر ‘یی وو’ در استان ‘جه جیانگ’ واقع در شرق چین حرکت کرد و برای نخستین بار با عبور از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان از مسیر سرخس وارد ایران شد. این نخستین قطار ترانزیتی است که […]