گود جنب برج میلاد خطرناک نیست

به گزارش گروه گردشگری اکوتو ، عیسی میراحمدی با اشاره به اظهارنظرهای موجود در خصوص خطرناک بودن گود جنب برج میلاد گفت: متاسفانه گاهی در مورد این گود این گونه برداشت می شود که شهرداری مسئولیت تکمیل پروژه و ساماندهی گود را برعهده دارد. در صورتی که این طور نیست و در این پروژه تنها […]