خشکسالی در شالیزارهای جویبار

گروه گردشگری اکوتو ؛ منطقه مشک آباد جویبار در استان مازندران شامل ۷ روستا است . کشاورزان این منطقه آب مورد نیاز محصولات خود را سد شهید رجایی ساری تامین می کردند که در سال جاری این آب قطع شده است. با توجه به نیاز شدید شالیکاران به آب مجبور به تامین آب مورد نیاز […]