پیش‌فروش اینترنتی بلیت نوروزی اتوبوس

پیش‌فروش حضوری بلیت اتوبوس از تاریخ ۱۸ اسفندماه (سه‌شنبه) آغاز می‌شود. پیش‌فروش حضوری بلیت با ایجاد گیشه اختصاصی در محل فعالیت شرکت‌ها مستقر در پایانه‌ها و با دایر کردن تعداد مناسبی از دفاتر متمرکز در سطح شهر و تعیین ساعات کار مناسب و کافی برای آنها توأم با پیش فروش اینترنتی به‌صورت مشترک انجام می‌شود. […]