بازسازی سینمای تاریخی کرمان

به گزارش اکوتو ،  مرمت بافت تاریخی کرمان چند سالی است که آغاز شده است. حرکتی که سرعت چندانی ندارد و هر از چندگاهی بخشی از بافت تاریخی کرمان مورد بازسازی قرار می‌گیرد.اما سینمای تاریخی کرمان از جمله مکان‌های بود که در گوشه‌ای از بازار کرمان با گذشت سالیان سال همچنان متروکه‌ای باقی مانده بود.سینمایی […]