شهروندان طرقبه سرگردان در ادارات مشهد/شهری با هویت دوگانه

به گزارش اکوتو ، شهرستان بینالود و یا طرقبه شاندیز در استان خراسان رضوی و در مجاورت شهر مقدس مشهد ازجمله بخش‌هایی بود که هفت سال پیش به شهرستان ارتقا یافت اما این اقبال به گفته بسیاری از شهروندان و مسئولان در حد تغییر تابلوی بخشداری به فرمانداری بوده است. نبود کارشناس و نیروی اجرایی […]