تبدیل “باغ‌شهر” همدان به مجتمع‌های بتنی

به گزارش اکوتو ، ساخت و ساز غیرمجاز به عنوان یک پدیده منفی اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود که تبعات سنگینی را برای دستگاه‌های دولتی به دنبال دارد. در سال‌های اخیر شاهد توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز، زمین‌خواری، تخریب باغات و مسائلی از این دست در اقصی نقاط کشور بودیم که این امر سبب شد […]