مریم معصومی ؛ بازیگری که می تواند بدرخشد + تصاویر

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ؛ با توجه به اتفاقات پیش آمده برای چکامه چمن ماه و صدف طاهریان ، دو بازیگر هنجار شکن این روزهای سینمای ایران ، مریم معصومی از جمله بازیگرانی است که می تواند در عرصه بازیگری در سینمای ایران بدرخشد و جایگزین این بازیگران پشت کرده به سینمای ایران باشد.